สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกาสมัยสามัญประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2560
2 ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.พ. 2560
3 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ม.ค. 2560
4 เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ย. 2559
5 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2559
6 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2559
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ส.ค. 2559
8 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ส.ค. 2559
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2559
10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8