ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
81 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย-ไสเนียง (แยกบ้านนายบุญธรรม สว่างภพ) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
82 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังถนนพัฒนาการ 1 และ 3 โครงการบุกเบิกถนนสานบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2557
83 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2557
84 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถังกรองประปา บริเวณถังกรองน้ำประปา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2557
85 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มิ.ย. 2557
86 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2557
87 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2557
88 เรื่อง ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( a-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2557
89 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 เม.ย. 2557
90 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จัดชื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16