ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
71 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
72 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
73 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2557
74 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนางสุธี ศรีใส ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
75 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
76 สอบราคาจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 10 พ.ย. 2557
77 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ต.ค. 2557
78 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2557
79 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย - ไสเนียง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2557
80 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อประปาถนนสายถนน 3013 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16