ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.พ. 2558
62 ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2558
63 สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น1 (8 ล้อ) 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.พ. 2558
64 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2558
65 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2558
66 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
67 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
68 กำหนดวัน เวลา สถานที และเงื่อนไขประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ม.ค. 2558
69 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
70 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุธี ศรีใส ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16