ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
51 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการวางท่อประปาใกล้ กม. 15 ถึง กม. 18 ถนนสาย 4015 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ค. 2558
52 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบริเวณน้ำตกกะโรมถึงโรงกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ค. 2558
53 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2558
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2558
55 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) โครงการวางท่อประปาใกล้ กม. 15 ถึง กม. 18 ถนนสาย 4015 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.ค. 2558
56 ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2558
57 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา กิโลเมตรที่ 15 ถึงกิโลเมตรที่ 18 ถนนสาย 4015 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มิ.ย. 2558
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มิ.ย. 2558
59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2558
60 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16