ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015-นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ค. 2559
22 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015-นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2559
23 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 - นาพรุ ฝั่งสถานีตำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มิ.ย. 2559
24 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2559
25 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอย-ไสเนียง (แยกบ้านนายบุญธรรม สว่างภพ) ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มี.ค. 2559
26 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยพัฒนาการ 2 (ชุมชนหน้าอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ม.ค. 2559
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ธ.ค. 2558
28 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2558
29 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ธ.ค. 2558
30 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบอน-หลังเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16