ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
11 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 23 พ.ย. 2559
12 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2559
13 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2559
14 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 พ.ย. 2559
15 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
16 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2559
17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ย. 2559
18 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม (ชุมชนวัดไทรงาม) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2559
19 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ส.ค. 2559
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 -นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16