ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
121 ทต.ลานสกา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
122 ทต.ลานสกา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
123 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2553
124 ทต.ลานสกา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)โครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2553
125 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2552
126 ทต.ลานสกา ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 15 มิ.ย. 2552
127 ทต.ลานสกา ประกาศผลการสอบจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ค. 2552
128 ทต.ลานสกา ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2552
129 ทต.ลานสกา สอบราคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
130 ทต.ลานสกา สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16