ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
111 เทศบาลตำบลลานสกาประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ส.ค. 2554
112 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2554
113 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 12 เม.ย. 2554
114 ประกาสกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 12 เม.ย. 2554
115 ประกาศยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 28 มี.ค. 2554
116 ประกาศผลการสอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2554
117 ประกาศประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction) โครงการวางท่อประปาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 21 มี.ค. 2554
118 ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร 07 มี.ค. 2554
119 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2554
120 เทศบาลตำบลลานสกาประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16