ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
91 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ธ.ค. 2556
92 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2556
93 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ย. 2556
94 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 – ไม้หลา (ฝั่งตรงกันข้ามสวนสาธารณะ) ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2556
95 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ค. 2556
96 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ค. 2556
97 ประกาศสอบราคาจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2556
98 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบริเวณโรงกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2556
99 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2556
100 สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16