ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส้่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 10 เม.ย. 2560
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2560
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2559
4 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ธ.ค. 2559
5 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2559
6 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ธ.ค. 2559
7 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ธ.ค. 2559
8 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ย. 2559
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ )ชุมชนบ้านตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร 23 พ.ย. 2559
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16