ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส้่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส้่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน