ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

ขอให้ผู้รับประเมิน  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา  ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 3 )  ที่กองคลัง  เทศบาลตำบลลานสกา   รายละเอียดตามไฟลฺ์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน