ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเสียภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

ขอให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นป้าย   ที่ติดตั้ง  ณ  สถานการค้า  สถานประกอบการ  หรือที่อยู่อาศัย  ไปรับแบบพิมพ์  แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  ที่กองคลัง  สำนักงานเทศบาลคำบลลานสกา    รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน