สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

 น.ส.ศิริรัตน์  สินธู  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา    เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2559  มีกำหนด   30  วัน   นับตั้งแต่วันที่   1  -30  ธันวาคม   2559  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน