สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2559
  รายละเอียด : น.ส.ศิริรัตน์ สินธู ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2559 ในัวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน