สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
  รายละเอียด : ด้วยนายอำเภอลานสกา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน