สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

ด้วยสภาเทศบาลตำบลลานสกา   ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2559  ในวันจันทร์ที่  22   สิงหาคม  2559  เวลา  10.00   น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน คน